Centrum Integracji Społecznej w Ostrowiec Św.

W tym tygodniu zaglądamy na zajęcia z reintegracji zawodowej grupy stolarz oraz krawieckiej z elementami rękodzieła prowadzonej w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Warto podkreślić, iż w/w zajęcia oraz osiągane efekty są możliwe dzięki wsparciu udzielonemu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu za udzielone wsparcie. Cieszymy się, że Pan Prezydent widzi potrzebę funkcjonowania Centrum oraz wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i tego wsparcia nie odmawia. Dzięki naszym wspólnym działaniom uczestnicy odzyskują wiarę w swoje możliwości, wychodzą z problemów życiowych, nabywają umiejętności zawodowe oraz zyskują środki do życia.

Poniżej zdjęcia z prowadzonych dla Uczestników zajęć praktycznej nauki zawodu - renowacja stołu, wykrój pościeli dziecięcej. Niebawem pokażemy efekty ich ciężkiej nauki i pracy.