Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
24 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha

Do końca roku zostało 161 dni.
Zodiak: Lew

Centrum Seniora

W 2024 roku „Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne:
Rozwiązywanie problemów społecznych
pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”.

 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania publicznego zakłada się prowadzenie „Centrum Seniora” jako placówki dla seniorów z terenu Ostrowca Św. czynnej codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych).

Miejsce realizacji działań: „Centrum Seniora”, znajdujące się w lokalu przy ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zapewniającym dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności osobom z niepełnosprawnościami (brak barier architektonicznych!).

Adresatami zadania (grupą docelową) jest grupa min. 30 seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujących teren Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uwaga! Osoby zainteresowane pobytem w Centrum muszą złożyć formularz zgłoszeniowy w siedzibie/biurze Centrum!

Rekrutacją i kwalifikowaniem do Centrum zajmuje się „Fundacja Pomocna Dłoń”.

Przed przyjęciem do Centrum każda nowa osoba zobowiązana zostaje do:

• zapoznania się z Regulaminem „Centrum Seniora” i potwierdzenia tego na odrębnym oświadczeniu;

• podpisania wymaganych oświadczeń dot. uczestnictwa;

• dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowo – rehabilitacyjnych (w przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach ruchowych).

W czasie pobytu w Centrum uczestnicy każdorazowo potwierdzać będą swoją obecność na liście obecności. Do swojej dyspozycji będą mieli: salę spotkań/jadalnię, aneks kuchenny, świetlicę wypoczynkową z kącikiem telewizyjnym i komputerem (kafejka internetowa) oraz dostępem do radia i telewizji satelitarnej, pokój odpoczynku (z miejscami leżącymi), salę do ćwiczeń i rehabilitacji, pokój do doradztwa specjalistycznego, szatnię, łazienkę – wszystkie pomieszczenia jak i wejście do budynku – przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami! Przy placówce zlokalizowany jest też teren zielony na spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu.

W ramach działalności Centrum organizowane będą liczne zajęcia aktywizacyjno-społeczno-terapeutyczne i edukacyjno-integracyjne dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. Przeszkolony personel w sposób elastyczny i otwarty będzie prowadził i organizował zajęcia aktywizujące, stymulując i motywując podopiecznych do angażowania się w życie Centrum.

Zakres działań realizowanych przez „Fundację Pomocna Dłoń” w ramach realizacji

zadania publicznego pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”:

1. Podstawowa pomoc przedmedyczna (stała opieka fizjoterapeuty /opiekuna medycznego);

2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie różnych dokumentów i formularzy);

3. Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, praca nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia; zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, w tym m.in.:

• zajęcia ruchowe,

• gimnastyka podstawowa,

• kinezyterapia,

• spacery na świeżym powietrzu (w tym nordic walking),

• poradnictwo fizjoterapeutyczne;

4. Zajęcia terapeutyczno-aktywizacyjno-społeczne, polegające na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu, w tym np.:

• spotkania kulturalne / teatralne, zabawy, konkursy itp.

• zajęcia rękodzielnicze,

• muzykoterapia,

• choreoterapia,

• poradnictwo psychologiczne – wg potrzeb konsultacje indywidualne/warsztaty grupowe,

• spotkania/imprezy okolicznościowe i taneczne,

• kafejka internetowa – możliwość korzystania z komputera i Internetu (dla zainteresowanych).

 

 

Szczegółowe informacje:

„Centrum Seniora”

ul. Sienkiewicza 70

27-400 Ostrowiec Św.

Tel: 532 00 66 12


ZAPRASZAMY!