Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
30 Listopada 2023
Andrzejki
Imieniny obchodzą
Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura,
Zbysława

Do końca roku zostało 32 dni.
Zodiak: Strzelec

Centrum Seniora

Placówka „Centrum Seniora” w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne:

Rozwiązywanie problemów społecznych pod tytułem: Prowadzenie „Centrum Seniora”.

 

Celem zadania publicznego jest prowadzenie działań poprawiających jakość życia lokalnych seniorów, zapewnienie im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości, integracja społeczna środowiska seniorów, zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

 

Adresatami zadania publicznego jest grupa min. 30 seniorów, zarówno kobiet jak

i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujących teren Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Zakres działań realizowanych przez „Fundację Pomocna Dłoń” w ramach realizacji

zadania publicznego pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”:

 

1. Podstawowa pomoc przed medyczna (stała opieka fizjoterapeuty /opiekuna medycznego);

2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie różnych dokumentów i formularzy);

3. Organizacja zajęć w zakresie aktywności ruchowej, praca nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia (zajęcia ruchowe, gimnastyka podstawowa, spacery na świeżym powietrzu, kinezyterapia, uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań);

4. Zajęcia terapeutyczno-aktywizacyjno-społeczne, polegające na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu, w tym np.:

- spotkania kulturalne / teatralne, zabawy, konkursy itp.

- zajęcia rękodzielnicze,

- muzykoterapia,

- poradnictwo psychologiczne – wg potrzeb konsultacje indywidualne/warsztaty grupowe,

- spotkania/imprezy okolicznościowe i taneczne,

- zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera i Internetu (dla chętnych).

5. Współpraca z innymi instytucjami (np. szkołami), organizacjami, której celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (np. poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży).

 

 

„Centrum Seniora” czynne jest codziennie

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych)

w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

 

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań:

„Centrum Seniora”

ul. Sienkiewicza 70

27-400 Ostrowiec Św.

Tel: 41 200-30-13

 

Rekrutacja prowadzona jest przez „Fundację Pomocna Dłoń” w placówce „Centrum Seniora”. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z personelem placówki Centrum w celu złożenia formularza zgłoszeniowego.

 

Nowa placówka „Centrum Seniora” już działa!

W bieżącym roku „Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne:

Rozwiązywanie problemów społecznych pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”.

 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania publicznego zakłada się prowadzenie „Centrum Seniora” jako placówki dla seniorów z terenu Ostrowca Św. czynnej codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych).

Miejsce realizacji działań: „Centrum Seniora”, znajdujące się w lokalu przy ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zapewniająca dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności osobom z niepełnosprawnościami (brak barier architektonicznych!).

Adresatami zadania (grupą docelową) jest grupa min. 30 seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujących teren Ostrowca Świętokrzyskiego.

UWAGA! Osoby zainteresowane pobytem w Centrum muszą złożyć formularz zgłoszeniowy w siedzibie/biurze Centrum!

Rekrutacją i kwalifikowaniem do Centrum zajmuje się „Fundacja Pomocna Dłoń” .

Przed przyjęciem do Centrum każda nowa osoba zobowiązana zostaje do:

- zapoznania się z Regulaminem „Centrum Seniora” i potwierdzenia tego na odrębnym oświadczeniu;

- podpisania wymaganych oświadczeń dot. uczestnictwa;

- dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowo – rehabilitacyjnych (w przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach ruchowych).

W czasie pobytu w Centrum uczestnicy każdorazowo potwierdzać będą swoją obecność na liście obecności. Do swojej dyspozycji będą mieli: salę spotkań/jadalnię, aneks kuchenny, świetlicę wypoczynkową z kącikiem telewizyjnym i komputerem oraz dostępem do radia i telewizji satelitarnej, pokój odpoczynku (z miejscami leżącymi), salę do ćwiczeń i rehabilitacji, pokój do doradztwa specjalistycznego, szatnię, łazienkę – wszystkie pomieszczenia (jak i wejście do budynku) – przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami! Przy placówce zlokalizowany jest też teren zielony na spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu.

W ramach działalności Centrum organizowane będą liczne zajęcia aktywizacyjno-społeczno-terapeutyczne

i edukacyjno-integracyjne dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. Przeszkolony personel w sposób elastyczny i otwarty będzie prowadził i organizował zajęcia aktywizujące, stymulując i motywując podopiecznych do angażowania się w życie Centrum.

Zakres działań realizowanych przez „Fundację Pomocna Dłoń” w ramach realizacji

zadania publicznego pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”:

1. Podstawowa pomoc przed medyczna (stała opieka fizjoterapeuty /opiekuna medycznego);

2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie różnych dokumentów i formularzy);

3. Organizacja zajęć w zakresie aktywności ruchowej, praca nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia (zajęcia ruchowe, gimnastyka podstawowa, spacery na świeżym powietrzu, kinezyterapia, uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań);

4. Zajęcia terapeutyczno-aktywizacyjno-społeczne, polegające na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu, w tym np.:

- spotkania kulturalne / teatralne, zabawy, konkursy itp.

- zajęcia rękodzielnicze,

- muzykoterapia,

- poradnictwo psychologiczne – wg potrzeb konsultacje indywidualne/warsztaty grupowe,

- spotkania/imprezy okolicznościowe i taneczne,

- zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera i Internetu (dla chętnych).

5. Współpraca z innymi instytucjami (np. szkołami), organizacjami, której celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (np. poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży).

 

Szczegółowe informacje:

„Centrum Seniora”

ul. Sienkiewicza 70

27-400 Ostrowiec Św.

Tel: 41 200-30-13


ZAPRASZAMY!