Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
20 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Bogna, Bogumiła, Bożena, Florentyna,
Franciszek, Michał, Rafał, Rafaela,
Sylwery

Do końca roku zostało 195 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Senior WIGOR

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2021 roku Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończył swoją działalność.

 

Na jego miejsce, od 01. stycznia 2022 roku, zaczęła funkcjonować nowa jednostka organizująca zajęcia dla seniorów z terenu Ostrowca Św. pn. "Centrum Seniora".

 

 

 

Prowadzenie Dziennego Domu “Senior - WIGOR”

 

W bieżącym roku „Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne: Pomoc Społeczna pod tytułem: Prowadzenie Dziennego Domu “Senior – WIGOR”.


Celem zadania publicznego jest kontynuowanie działań poprawiających jakość życia lokalnych seniorów, zapewnienie im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości, integracja społeczna środowiska seniorów, zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

Adresatami zadania publicznego jest grupa 30 seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujących teren Ostrowca Św., którzy wymagają częściowej pomocy w ośrodku dziennego pobytu, skierowanych decyzją administracyjną Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, do wsparcia w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”.

ZAKRES USŁUG W RAMACH DZIENNEGO DOMU „Senior - WIGOR”

Podczas pobytu w placówce dziennego domu wykwalifikowany personel zapewnia Seniorom:

1. Niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami pielęgnacyjno-higienicznymi (zapewnienie wyżywienia – ciepły obiad dwudaniowy, ciepłe napoje - kawa/ herbata, udostępnienie urządzeń do higieny osobistej);

2. Podstawową pomoc przed medyczną (stała opieka fizjoterapeuty/pielęgniarski/opiekuna medycznego);

3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie różnych dokumentów i formularzy);

4. Organizację zajęć w zakresie aktywności ruchowej i organizacją ich czasu, pracą nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia (spacery na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, gimnastyka podstawowa, kinezyterapia uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań);

5. Animowanie zajęć terapeutyczno-aktywizacyjno-społecznych, polegających na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu (wg zainteresowań np.: spotkań kulturalnych, muzykoterapeutycznych, teatralnych, zajęć rękodzielniczych, spotkań/imprez okolicznościowych i tanecznych);

6. Współpracę z innymi instytucjami (np. szkołami), organizacjami, której celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (np. poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży);

7. Organizację zajęć edukacyjnych z zakresu obsługi komputera i Internetu (dla chętnych);

8. Wsparcie specjalistyczne m.in. w zakresie radzenia sobie z obecną trudną sytuacją życiową i akceptacją siebie (poradnictwo psychologiczne – wg potrzeb konsultacje indywidualne/warsztaty grupowe);

 

 

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań:

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

ul. Sienkiewicza 70

27-400 Ostrowiec Św.

Tel: 41 200-30-13

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” czynny jest codziennie

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych)

w godzinach od 7.00 do 15.00.

UWAGA!

Rekrutacją oraz kwalifikowaniem do korzystania z Dziennego Domu „Senior – WIGOR”

zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świętokrzyska 22

27-400 Ostrowiec Św.

Tel. 41 276-76-00

Fax. 41 265-22-51

codziennie w godzinach 7.00 – 15.00