Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
28 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Augustyn, German, Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir

Do końca roku zostało 218 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Start PROJEKTY ZAKOŃCZONE AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH)

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH

W bieżącym miesiącu „Fundacja Pomocna Dłoń” rozpoczyna realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻÓNYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH”.

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy „Fundacją Pomocna Dłoń”
a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Tytuł zadania: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻÓNYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH”

Termin realizacji: czerwiec 2016 – październik 2016

Cel zadania: Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ostrowiec Św. poprzez reintegrację społeczno – zawodową w Klubie Integracji Społecznej.

Miejsce realizacji: Fundacja Pomocna Dłoń Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Adresaci: 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym osoby zagrożone z powodu bezdomności).

 

Działania:

Reintegracja społeczna:

- zajęcia grupowe z psychologiem

- zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym

- zajęcia grupowe z doradcą obywatelskim

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym

- konsultacje indywidualne z doradcą obywatelskim

- konsultacje indywidualne z psychologiem

Reintegracja zawodowa:

- Szkolenie zawodowe – Ślusarz

- Szkolenie zawodowe – Obsługa cateringu i imprez okolicznościowych

Każdy z Uczestników poza praktyczną nauką zawodu otrzyma wsparcie rzeczowe oraz ciepły posiłek.