Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
5 Marca 2024
Imieniny obchodzą
Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan,
Pakosław, Pakosz, Wacław, Wacława

Do końca roku zostało 302 dni.
Zodiak: Ryba

Senior-WIGOR

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

1 października 2015 roku rozpoczęła swą działalność nowa placówka dla seniorów miasta Ostrowca, uruchomiona w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Programu Wieloletniego „Senior- VIGOR” na lata 2015-2020.

Jest to placówka dziennego pobytu, zwana Dziennym Domem „Senior – WIGOR”, położona przy ulicy Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Św., (w budynku byłej szkoły podstawowej nr 4)

Działanie dziennego Domu „Senior – WIGOR” jest zadaniem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
organizacja prowadzącą zaś „Fundacja Pomocna Dłoń”

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości życia ostrowieckich seniorów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowo-bytowej, poprzez polepszenie infrastruktury i doposażenie dziennego domu ich pobytu, oraz zapewnienie  wsparcia i pomocy wynikającej z ich wieku, potrzeb i stanu zdrowia,
w tym wsparcia specjalistycznego.

Adresatami zadania publicznego jest grupa 30 seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujących teren Ostrowca Św., którzy wymagają częściowej pomocy w ośrodku dziennego pobytu, skierowanych decyzją administracyjną Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, do wsparcia w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”.

ZAKRES USŁUG W RAMACH DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR”:

1. Pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami pielęgnacyjno - higienicznymi (zapewnienie wyżywienia – ciepły obiad dwudaniowy, udostępnienie urządzeń do higieny osobistej);
2. Podstawowa pomoc przed medyczna (stała opieka fizjoterapeuty/pielęgniarski/opiekuna medycznego);
3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie dokumentów i formularzy, organizowanie wizyt lekarskich);
4. Zapewnienie usług w zakresie aktywności ruchowej i organizacją ich czasu, pracą nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia (spacery na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, gimnastyka podstawowa, kinezyterapia uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań);
5. Animowanie zajęć aktywizacyjno - społecznych, polegających na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu („wieczorków” z muzyką i sztuką, wspólne gotowanie i wypiek ciast, zajęć rękodzielniczych, spotkania okolicznościowe);
6. Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, której celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży, kręgów dyskusyjnych o pasjach, zainteresowaniach czy bieżącej sytuacji, poznawanie obsługi komputera i Internetu – dla chętnych);
7. Wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z obecną trudną sytuacją życiową i akceptacją siebie (poradnictwo specjalistyczne);

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” czynny jest codziennie
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem niedziel, sobót i dni świątecznych)
w godzinach od 7.00 do 15.00.

UWAGA!
Rekrutacją oraz kwalifikowaniem do korzystania z Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Św.
Tel. 41 276-76-00
Fax. 41 265-22-51
codziennie w godzinach 7.00 – 15.00