Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
15 Kwietnia 2024
Dzień Trzeźwości
Imieniny obchodzą
Anastazja, Bazyli, Leonid, Ludwina,
Modest, Olimpia, Tytus, Wacław,
Wacława, Wiktoryn, Wszegniew

Do końca roku zostało 261 dni.
Zodiak: Baran

ZOSTAŃMY MŁODZI

Kreatywne Kobiety, Aktywni Seniorzy

Projekt był kontynuacją realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego projektu „Klub Pełni Życia”

Zadanie współfinansowane było ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Celem projektu było stworzenie nowej oferty edukacyjnej, zapewniającej usprawnienie fizyczne, psychiczne, rozwój zainteresowań oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 80 seniorów: 40 z Klubu Kobiet Kreatywnych (KKK) w Kunowie oraz 40 z Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów(OKAS) w Ostrowcu Św. w okresie 6 miesięcy. Oferta działań została stworzona na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród zainteresowanych osób starszych oraz konsultacji z przedstawicielami grupy docelowej i jest zgodna z ich preferencjami. Dla wszystkich osób zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania oraz usprawniające psychicznie i fizycznie z wykorzystaniem metod dostosowanych do ich możliwości, spotkania integracyjne, służące integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz wyjazdy studyjno-edukacyjno-integracyjne, aktywizujące uczestników - łącznie 768 godzin zajęć edukacyjnych. Projekt przyczynił się do rozwiązania problemów związanych z brakiem odpowiedniej oferty edukacyjnej dla osób starszych, (zwłaszcza ze zdiagnozowanymi różnymi stopniami niepełnosprawności), do zagospodarowania czasu wolnego osób starszych oraz rozwoju ich pasji i zainteresowań, a także wykorzystania ich potencjału wiedzy i doświadczenia życiowego do włączania się w życie społeczne. ARL dysponuje doświadczeniem, zasobami rzeczowymi i kadrowymi niezbędnymi do wykonania zadania, współpracuje z KKK i OKAS, co gwarantuje dotarcie do adresatów zadania i zrealizowanie projektu.

Adresatem zadania publicznego było 80 osób w wieku 60+, które wzięły udział w zajęciach dwóch Klubów Seniora. 40 kobiet, które zamieszkując na terenie gminy Kunów uczestniczyło w zajęciach Klubu Kobiet Kreatywnych oraz 40 osób, które zamieszkują na terenie dolnej części miasta Ostrowiec Św. uczestniczyło w zajęciach Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów.

W RAMACH ZADANIA ZREALIZOWANO:

  • Warsztaty komputerowe

  • Warsztaty rękodzielnicze

  • Warsztaty usprawniające ruchowo

  • Klub integracyjny

  • Imprezy integracyjne

  • Wyjazdy edukacyjne


Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 31.12.2013