Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
24 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha

Do końca roku zostało 161 dni.
Zodiak: Lew

PROWADZENIE CIS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W 2013

Od stycznia 2013 Fundacja realizowała zadanie finansowane ze środków Gminy Ostrowiec Św. w ramach zadania: Przeciwdziałanie patologiom społecznym pn. PROWADZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 roku.

W ramach zadania wsparciem objęto 25 osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W pierwszej kolejności do zajęć kwalifikowano osoby po terapii alkoholowej. Wsparciem objęte zostaną również osoby u których rozpoznano problem alkoholowy. Takie osoby kierowane były przez pracownika Centrum na leczenie w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień ESKULAP w Ostrowcu Św., mogły też liczyć na stałe wsparcie ze strony psychologa, pracownika socjalnego jak i całej kadry Centrum. Pracownik socjalny był w stałym kontakcie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach realizacji zadania prowadzono zajęcia z zakresu rękodzieła, prac remontowo-budowlanych, porządkowych i stolarstwa. W reintegracji Uczestników dużą rolę odegrały zajęcia reintegracji społecznej – tym terapia uzależnień.

 

Zadanie realizowano w okresie 02.01.2013 – 31.12.2013 na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Św. w ramach zadania PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM