Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
20 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Bogna, Bogumiła, Bożena, Florentyna,
Franciszek, Michał, Rafał, Rafaela,
Sylwery

Do końca roku zostało 195 dni.
Zodiak: Bliźnięta

NOWE MOŻLIWOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

NOWE MOŻLIWOŚCI

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

 

Wnioskodawca: Fundacja „Pomocna dłoń”
Partnerzy: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Innovaspal Sp. z o.o.
Okres realizacji: grudzień 2012 – lipiec 2015

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zapewniamy:
- Zatrudnienie socjalne w CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ przez okres 9 miesięcy na podstawie ustawy z dn. 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym

- Naukę zawodu w ramach jednej z pięciu grup zawodowych:
- spawalniczej,
- cateringowo-cukierniczej,
- budowlanej (brukarskiej),
- opiekuńczej (opiekun osób zależnych)
- porządkowej z aranżacją terenów zielonych.
- Rozbudowany program reintegracji społecznej – m.in. warsztaty z zakresu samozatrudnienia, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, warsztaty terapeutyczne z zakresu motywacji z elementami interwencji kryzysowej, warsztaty umiejętności psychospołecznych, wizerunku i pracy,
- Konsultacje indywidualne z zakresu psychoterapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy, poradnictwa obywatelskiego,
- Wsparcie indywidualne ze strony pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego,
- Zajęcia integracyjne dla Uczestników/Uczestniczek projektu oraz ich rodzin i osób z otoczenia – m.in. wyjścia do kina, spotkania świąteczne, mini festyny dla dzieci z zabawami i konkursami.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące teren gminy Ostrowiec Św., spełniające jednocześnie co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- niepełnosprawność
- długotrwałe bezrobocie
- bezdomność
- opuszczenie zakładów karnych
- uzależnienie od alkoholu lub innych środków odurzających

Ilość osób objętych wsparciem – 80 osób.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu  w godz. 7:00-15:00 w pok.nr 11 (I piętro), Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 247 12 79

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem
Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”