Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
24 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha

Do końca roku zostało 161 dni.
Zodiak: Lew

O Centrum

Centrum Integracji Społecznej powstało w 2010 r. przy Fundacji Pomocna Dłoń, której fundatorem była Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Centrum jest odpowiedzią na coraz większą liczbę osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie ostrowieckim.

Naszym głównym celem jest aktywizacja lokalnego środowiska społecznego, a w szczególności działania na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, zwalnianych z zakładów karnych i wyrównanie szans społecznych i zawodowych tych osób.

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. Zgodnie z ustawą, realizujemy program reintegracji zawodowej i społecznej poprzez:
- kształcenie umiejętności;
- nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów, przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi